Konsulentbistand

Center for Beredskab & Indsats ApS, tilbyder som en af de eneste virksomheder i Danmark, udførsel eller hjælp til udarbejdelsen af Sikkerhedsplaner, Beredskabsplaner, Risikovurderinger og Evakueringsplaner. Rigtig mange events og arrangementer for sat krav om udarbejdelsen af planer og vurderinger for beredskab, politi og sikkerhed. Vores kompetente konsulenter tilbyder på timebasis eller efter fastpris helt eller delvist at udarbejde og revurdere de planer der måtte være sat krav om. Desuden kan vi med hjælp fra samarbejdspartnere endvidere udarbejde sikkerhedsanalyser mhp. evt. terrortrusler.

Det kan ikke undgåes, at der ved store forsamlinger, events og sportsarrangementer, kan opstå direkte farlige situationer, eller situationer som kræver akut hjælp, fra enten Statsligt Beredskab, Politi, Sikkerhed eller et supplerende Beredskab fra en ekstern leverandør. Den verden vi har i dag, og truslen mod Europa, truslen om Terror, er efterhånden ikke et spørgsmål om “måske”, men derimod “hvornår”, derfor kan vi med hjælp fra eksterne leverandører, i vores sikkerhedsplan udarbejde afsnit omkring evt. trusselsbillede.

Beredskaberne i Kommunerne, Regionerne eller Politiet, kan stille krav om, at I netop til Jeres arrangement udarbejder risikovurderinger, hvor der tages hensyn til de skader og ulykker der kan opstå. Der er rigtig mange ting, der skal hensyn til i udarbejdelsen, og netop derfor har Center for Beredskab & Indsats, specialiseret sig i, at udarbejde denne, skræddersyet til dit/Jeres arrangement. Fordelen ved en ekstern leverandør af vurderinger, er samtidigt, at der konstruktivt kigges på evt. fareområder i måske ikke selv kender til.

Der findes ikke en standard for udarbejdelsen, man bør altid, kritisk se på, hvad der netop er gældende for Jeres område, og hvilke farlige situationer og ulykker der kan ske.

Beredskabsplaner, Sikkerhedsplaner, Risikovurderinger – & Analyser udarbejder i samarbejde med Regionerne, Politimyndigheden på stedet samt Beredskaberne i netop det område der udarbejdes for.

Der kan endvidere ved eks. sportsarrangementer være direkte krav fra Unioner og Foreninger, om aktøre og beredskaber indenfor Ambulancer, Brand & Redning, derfor kan Center for Beredskab & Indsats også tilbyde sig som direkte aktør eller gennem vores store netværk netop tilbyde ambulancer, brand- & redningsberedskab, lægeydelser, vagter eller anden støtte – læs mere under “CFBI som aktør”.

Ønsker du et uforpligtende møde, kontakt os gennem vores kontaktformular med en kort beskrivelse af dit arrangement og din forventning om vores placering som leverandør til Jer.

Kontakt os

Om CFBI

Center for Beredskab & Indsats er et ny aktør på markedet, og med vores store netværk tilbyder vi løsninger indenfor Konsulentbistand, Beredskab, Undervisning samt Førstehjælp, Lægeydelser & Ambulance

Kontakt os